Žele da zaposle inženjere u penziji – Grupa firmi iz RS teško ispunjava uslove tendera

17.10.2017.     Privreda

Grupa preduzeća iz RS koja zapošljavaju po više stotina radnika i kojima zbog specifičnosti posla nedostaje inženjera sa decenijskim radnim iskustvom, a moraju ih imati ako hoće na tendere, traži od nadležnih da im dozvole zapošljavanje penzionera ove struke.

Pored toga što je na tržištu rada inženjer „rijedak biser“, do problema dolazi već u samim postupcima javnih nabavki, gdje se za slanje ponude, kao i samo zaključenje ugovora, traže od preduzeća konkretni uslovi za osoblje angažovano na predmetnom projektu. Kao jedan od najčešćih uslova navodi se upravo iskustvo u struci inženjera koje doseže čak do 15 ili 20 godina.

„Izuzetno kvalitetni inženjeri sa dugogodišnjim stažom su penzionisani zbog odredaba Zakona o radu i Zakona o penziono-invalidskom osiguranju, koji djeluju uzajamno. Penzionerima je ovim onemogućen rad u Republici Srpskoj, što nije slučaj u Srbiji i FBiH, kažu zabrinuti poslodavci.

Oni su se osvrnuli i na odluku Ustavnog suda RS, kojom se utvrđuje da član 141. Zakona o PIO nije u saglasnosti s Ustavom RS.

Naime, navedenom odlukom je utvrđeno da je došlo do povrede prava građana, što je garantovano Konvencijom o ljudskim pravima i slobodama.

„Povrijeđeno je i pravo kojim se garantuje jednakost, u prilog navedenom ističemo zagarantovanost ekonomskih sloboda i prava svih građana ustavima  RS i BiH, u koja spada i pravo na rad“, kažu vlasnici firmi.

Firme koje su najviše pogođene ovim propisima bave se izradom tehničke dokumentacije za objekte niskogradnje, visokogradnje, nadzor nad građenjem objekata, izrada prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, studija uticaja na životnu sredinu te drugim srodnim poslovima.

„Ovim ljudima se oduzima pravo na rad i njihovo angažovanje na način da čim ostvare pravo na penziju bivaju sankcionisani u smislu zabrane rada po bilo kojem osnovu. Pri tom radi se o visokokvalifikovanim stručnjacima, koji mogu u znatnoj mjeri prenijeti svoje znanje na mlađe kolege i stvoriti kvalitetan mladi kadar“, kažu poslodavci.

Oni  podsjećaju da prema Zakonu o PIO korisnici starosne penzije takođe mogu biti angažovani po ugovoru o radu, ugovoru o djelu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ili na drugi način bez ograničenja.

Milenko Savanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite RS, rekao je za „Nezavisne“ da je zahtjev poslodavaca sasvim opravdan ako se stvarno traži da toliko radnog iskustva ima inženjer.

„Kako ćemo ići u osnivanje novih kompanija, kako zaposliti mlađe ljude ako se postavljaju takvi uslovi, sve je to uvezano. Zašto ne može biti pet godina, to je sasvim dovoljno rada u svojoj struci, kazao je Savanović.

Dragutin Škrebić, predsjednik Unije poslodavaca RS, istakao je da gdje god se može olakšati ljudima da rade to se i mora uraditi.

„Da sada inženjera ima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, onda bih bio protiv toga, ali ako tog kadra nema na Zavodu onda im treba omogućiti jer će svi imati korist, poslodavac i država. Nećemo sputavati jednu djelatnost ako smo već postavili takve uslove prilikom tendera“, rekao je Škrebić.

Izvor: Nezavisne novine