Završeni radovi: Za sanaciju kanala kroz Popovo polje Het izdvojio više od 800.000 KM

21.12.2017.     Vijesti

Hidroelektrane na Trebišnjici finansirale su sanacione radove na dovodnom kanalu za PHE „Čapljina“ kroz Popovo polje za šta su izdvojile 807.000 KM.

To je prva ozbiljna rekonstrukcija na ovom potezu nakon 43 godine, a osim povremenih popravki lokalnog karaktera, na ovom objektu od njegove izgradnje 1974. do 2016. godine, nije vršeno investiciono ulaganje.

„Konstantna eksploatacija kao i navedeno održavanje, posebno u ratnom i poratnom periodu ( 1992-1995, kada su nastale značajne destrukcije u koritu, kao i od 1995-2016 godine) dovela je ovaj objekat u stanje koje je zahtijevalo sveobuhvatne sanacione radove zanačajne investicione vrijednosti, kako bi se isti priveo svojim osnovnim namjenama“, kažu u HET – u.

Navode da je cilj ovih radova bio obezbjeđivanje primarne vododrživosti, povećanje propusne moći i obezbjeđivanje kapaciteta objekta za transfer instalisanih protoka i proizvodnju električne struje, otklanjanje uskih grla čime je povećana njegova ukupna propusna moć i smanjen rizik od plavljenja obradivih poljoprivrednih površina, smanjenje gubitaka vode iz korita koje je moguće koristiti za potrebe navodnjavanja i poštovanje obaveza propisanih vodoprivrednom dozvolom.

Izvršena je i sanacija i proboj pristupnih i servisnih puteva uz korito, kako bi se osigurala nesmetana komunikacija i obezbijedili uslovi za izvođenje redovnog tekućeg održavanja, kao i čišćenje i stavljanje u funkciju armirano betonskih pojila za stoku i njihova prenamjena za potrebe protivpožarne zaštite. Izvršeni su i drugi radovi sekundarnog značaja, zaštita fundamenta i stabilnosti spomenika tehničke kulture (dolapa/kola za navodnjavanje) i čišćenje objekta i odvoz smeća.

Izvođači radova, čija je ukupna vrijednost iznosila je oko 690 000 KM bez PDV-a, bili su konzorcijum domaćih firmi, „Bejat plus“ d.o.o. Trebinje i „Apis“ d.o.o. Trebinje. Sanacioni radovi izvedeni su od početka betonskog korita (st. 5+000,00 m) do entitetske granice (st. 41+716,00 m).

Hercegovina press