Za sanaciju Nacionalnog parka Sutjeska 2 mil KM

28.04.2018.     Vijesti

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić izjavila je  da će uskoro početi sanacija klizišta Nacionalnog parka „Sutjeska“, za šta će biti utrošeno oko dva miliona KM.

„Uvažavajući značaj cijelog kompleksa spomen-kosturnice i spomenika, ne samo za Srpsku već i za sve zemlje regiona, Vlada je usvojila informaciju o aktivnostima na otklanjanju posljedica elementarne nepogode i klizišta i odlučeno je da se pristupi izradi projekta detaljne sanacije cjelokupnog kompleksa spomenika. Projekat je u završnoj fazi, procijenjena vrijednost radova je 1.980.000 KM i uskoro se očekuje početak građevinskih radova“, rekla je Golićeva.

Ona je dodala da je Vlada zadužila rukovodstvo Nacionalnog parka da u saradnji sa Republičkom direkcijom za obnovu i izgradnju, izabere izvođača radova za otklanjanje posljedica elementarne nepogode i sprečavanje daljih oštećenja objekata, te sanaciju cjelokupnog kompleksa spomenika i dovođenje njegovog izgleda u prvobitno stanje.

„S obzirom na to da se u junu održava ceremonija posvećena obilježavanju slavne bitke, Vlada Srpske je iz kapitalnih investicija odobrila milion KM za što hitnije otpočinjanje radova. Preostala sredstva bi se pokušala obezbijediti od donacija i pomoći država i institucija koje su već pokazale interesovanje“, navela je Golićeva.

Golićeva je napomenula da su se Ministarstvu i Nacionalnom parku obratili Ambasada Crne Gore u BiH, predstavnici Savjeta ministara BiH i Komisije za saradnju BiH sa Uneskom, tražeći informacije u vezi dosadašnjih aktivnosti i pokazali spremnost da obezbijede dio novca za sanaciju i otklanjanje posljedica elementarne nepogode.

Ona je rekla da su stručnjaci Republičke direkcije za obnovu i izgradnju, Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Srpske, te Hidroelektrane na Trebišnjici, snimanjem terena i nepohodnim analizima utvrdili da je klizište zahvatilo površinu od oko 4.000 metara kvadratnih, kao i da je pokrenuto oko 30.000 metara kubnih zemljane mase koju treba stabilizovati i vratiti u prvobitni izgled.

Prema njenim riječima, zbog bujičnih poplava, podzemnih voda i devastacije tokom ratnih dešavanja, konstatovana su i znatna oštećenja platoa oko spomenika, amfiteatra i prilaznih staza.

„Utvrđeno je da je potrebno uraditi novo popločavanje granitnim pločama oko 60 metara kvadratnih u amfiteatru, sa izradom novih podložnih tampona, oko 820 metara kvadratnih popločavanja platoa oko spomenika i kosturnice, i oko 510 metara kvadratnih staza za povezivanje platoa spomenika, amfiteatra i kosturnice“, precizirala je Golićeva.

Ona je napomenula da je potrebno izgraditi i oko 110 metara prilaznog armirano-betonskog stepeništa širine dva ili tri metra, koje je u potpunosti odneseno klizištem.

„Uništen je ili oštećen sistem odvodnih kanala i drenažnih cijevi sa slivnim šahtovima za prihvatanje i odvođenje površinskih i dubinskih voda u dužini od oko 700, iznad i oko spomenika, amfiteatra i kosturnice“, navela je Golićeva.

Govoreći o izboru tehničkog rješenja za stabilizaciju terena i klizišta, Golićeva je rekla da je odlučeno da se izvede sistem podzemnih drenaža i kanala sa sabirnim šahtovima da bi se podzemne vode prihvatile.

„Stabilizacija podnožja klizišta i preuzimanje pritiska pokrenutog zemljišta izvršiće nabacivanjem krupnog lomljenog kamena po čitavoj širini formiranog klizišta u dubini terena i neće biti vidljiv na površini“, zaključila je Golićeva.

Srna