Vuk Hamović dobio koncesiju za izgradnju solarne elektrane u Bileći

13.05.2020.     Energetika

Vlada Republike Srpske dala je Vuku Hamoviću koncesiju za gradnju solarne elektrane u Hercegovini vrijednosti 70 miliona KM, otkriva portal CAPITAL.

vuk hamović

Vlada je nedavno donijela Rješenje kojim firmi “EFT International Investments Holding  Limited”,  sa  sjedištem  u  Londonu, dodjeljuje koncesiju za izgradnju i korišćenje solarne elektrane sa fotonaponskim ćelijama, instalisane snage 60 MW i procijenjene godišnje proizvodnje 84 GWh, na području opštine Bileća.

Vlasnik pomenute firme je Vuk Hamović, koji na resursima Srpske u Stanarima kod Doboja već crpi električnu energiju.

„Koncesija se dodjeljuje na period od 50 godina. Koncesionar je dužan uplatiti u korist budžeta Republike Srpske jednokratnu koncesionu naknadu za ustupljeno pravo u iznosu od 700.000 KM. Visina koncesione naknade za pravo korišćenja predmeta koncesije iznosi 0,0055 KM po proizvedenom kilovat satu električne energije“, navedeno je u Rješenju koje će stupiti na snagu sutra.

Ministarstvo energetike i rudarstva ovlašćeno je da sa koncesionarom zaključi ugovor o koncesiji.