Vlada RS odobrila izgradnju vodovodne mreže u Gacku – Radovi vrijedni 2,55 mil EUR

11.01.2018.     Vijesti

Vlada Republike Srpske donijela je danas Odluku o davanju saglasnosti za realizaciju projekta „Dogradnja vodovodnog sistema Opštine Gacko“, procijenjene vrijednosti 2,55 mil EUR, koji bi se finansirao sa 1,275 mil EUR kredita Evropske investicione banke, dok bi se preostali iznos obezbjedio iz bespovratnih sredstava međunarodnih institucija i vlastitog učešća Opštine.

Dalja realizacija projekta odvijaće se po procedurama u skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju između BiH i Republike Srpske i Evropske investicione banke i Pravilnika o načinu i postupku realizacije projekata vodovodne i kanalizacione infrastrukture u Republici Srpskoj.

Izvor:ekapija bih