Vlada Republike Srpske: Donesena odluka o određivanju javnog snabdjevača strujom

04.02.2021.     Energetika
Vlada Republike Srpske odredila je danas „Elektroprivredu Republike Srpske“ za javnog snabdjevača električnom energijom na period do pet godina.

Na današnjoj sjednici Vlade donesena je odluka o određivanju javnog snabdjevača električnom energijom, a odredbama novog Zakona o električnoj energiji, koji je stupio na snagu 1. januara, svim kupcima električne energije omogućen je slobodan izbor snabdjevača.

„S ciljem pružanja univerzalne usluge – javnog snabdijevanja, a na osnovu novog Zakona, Vlada je odredila snabdjevača koji će pružati ovu uslugu kupcima iz kategorija domaćinstva i mali kupci, koji ne izaberu snabdjevača na tržištu“, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

Na osnovu regulatornog izvještaja i drugih kriterijuma, utvrđeno je da uslove za obavljanje univerzalne usluge – javnog snabdijevanja ispunjava Mješoviti holding „Elektroprivreda Republike Srpske“ Matično preduzeće Trebinje, koje je određeno za javnog snabdjevača na period do pet godina.

error: Zabranjeno je kopiranje!