Visoka škola modernog biznisa (Modern Business School – MBS) iz Beograda priprema te za tražena i dobro plaćena zanimanja. Studijski programi su kreirani po uzoru na aktuelne evropske standarde u visokoškolskom obrazovanju, a diploma MBS-a priznata je i u inostranstvu.

Osnovne akademske studije su akreditovane, traju 3 godine i nose 180 ESPB.

Imaju četiri modula: Marketing, Menadžment, Bezbjednost i Informatika.

Više informacija pročitajte OVDJE!

Visoka škola modernog biznisa (MBS) kreirala je inovativane master studije menadžmenta u uslužnom biznisu, kako bi odgovorila na izrazito povećanu tražnju na domaćem i svjetskom tržištu za efikasnim menadžerima usluga.

Master studije su akreditovane, traju 2 godine i nose 120 ESPB.

Više informacija pročitajte OVDJE!