Višković -Tepavčević: Šta mogu očekivati radnici Srpske u narednom periodu?

25.11.2018.     Privreda

Nakon razgovora sa mandatarom Radovanom Viškovićem, predsjednik Konfederacije sindikata Željko Tepavčević kaže da od nove Vlade očekuje da se više posveti privredi i efikasnom i odgovornom upravljanju preduzećima u  javnom sektoru, da u partnerskom odnosu sa socijalnim partnerima iznađe način za povećanje plata, ali i mehanizme za zaustavljanje odliva radne snage iz Srpske.

Radnom sastanku sa novim mandatarom prisustvovala je i tehnički sekretar KSRS Dobrila Popović.

Šta mogu očekivati zaposleni u Elektroprivredi, šta je Konfederacija zahtijevala od mandatara kada je u pitanju status zaposlenih u   lokalnoj samoupravi i koja su rješenja predložena za stanje u školstvu i zdravstvu pročitajte u intervjuu koji je Tepavčević dao za Hercegovina press.

  1. Na koji način stvoriti povoljniji privredni ambijent i obezbijediti ljudima, prvenstveno mladim uslove da ostanu u Srpskoj i žive od svog rada? I koliko na to mogu da utiču predstavnici radnika?

Mogu mnogo da utiču. Aktivizmom, zalaganjem. Učestvovanjem i predlaganjem. Sa mandatarom Viškovićem razgovarali smo o potrebi da se izmjename zakonska rješenja koja moraju obezbijediti  povoljniji okvir za privređivanje i unapređenje  poslovanja u realnom sektoru. Država mora imati jake mehanizme kontrole i bolji uvid u poslovanje javnih preduzeća koja moraju da budu refomisana i efikasnija. Samim tim stvoriće se i bolji uslovi za rad i ostanak mladih u Srpskoj.  Gospodin Višković  složio se sa našim stavom da izmjenama Zakona o radu ne smije biti uskraćeno ni jedno pravo radnika i da se sa poslovnom zajednicom moraju naći rješenja da i poslodavci na svoj teret povećavaju plate zaposlenim i da je neprihvatljivo da ta povećanja budu samo na teret države kroz smanjenje poreza i doprinosa. Dogovorili smo i  dalji način saradnje sa Vladom preko resornih ministarstava, opredijeljenost ka jačanju socijalnog dijaloga, postizanje realnih rješenja po svim pitanjima pa i po pitanju povećanja plata uz ravnopravno partnersko učestvovanje Konfederacije sindikata RS.

     2. Dolazite iz energetskog sektora  koji upošljava više od 10 hiljada ljudi,  vi ste i predsjednik sindikata radnika RiTE Gacko. Da li je bilo riječi i o stanju u ERS?

Razgovarali smo o svim oblastima poslovanja u privredi sa posebnim fokusom na Elektroprivredu Republike Srpske. Upoznali smo madatara da radnicima  ERS –  a plate nisu povećane punih 10 godina i stavili mu znanje da bi uz dobro upravljanje bilo mjesta i  opravdanog razloga i za minimalno povećanje cijene rada u ovom sektoru. Zaključili smo da prioritet moraju biti  nove  investicije  i  izgradnja  novih  proizvodnih objekata koji će dati dodatnu  snagu sistemu  a samim tim i više prihode i zaposlenim i državi. Bitno je da se i ERS, ali i Vlada kao osnivač i vlasnik holdinga  više posvete dvjema termoelektranama na kojima počiva više od polovine proizvodnje električne energije u Srpskoj, a koje je potrebno reorganizovati i osavremeniti. Složili smo se i da je neophodno reorganizovati ERS kako bi funkcionisao efikasnije, a problem viška zaposlenih i neproduktivne radne snage  rješavati zajednički na osnovu opšteg dogovora svih socijalnih partnera.

3. Kada pominjete višak zaposlenih u javnom sektoru, na „udaru“ novog Zakona o jedinicama lokalne samouprave su i zaposleni u ovom sektoru ? Kako  riješiti problem u postojećem  privrednom ambijentu i da li je moguće njegovo sprovođenje?

Zakon o jedinicama lokalne samouprave ima odrednicu koja limitira broj zaposlenih u odnosu 3 zaposlena na 1.000 stanovnika, i poštivanje tog propisa neminovno bi  dovelo do pojave velikog viška zaposlenih. U razgovoru s mandatarom konstatvali smo da je  potrebno izmijeniti postojeća  zakonska rješenja, utvrditi broj zaposlenih koji primaju platu iz budžeta na osnovu postojećeg registra i napraviti plan mjera koji će  da reguliše ovu problematiku. Istaknut je zajednički stav da neće i ne smije doći do otpuštanja radnika na čemu zahvaljujemo gospodinu Viškoviću.

4. Šta sa prosvjetom i zdravstvom? Imate li prijedloge i zahtjeve sa kojima ste izašli pred mandatara?

Svakako. Konstatovali smo  potrebu  da se plate zaposlenih u obrazovanju izjednače  sa ostalim budžetskim korisnicima. Istakli smo da je najbolji način povećanja plata kroz podizanje koeficijenata što bi dovelo do nominalnog povećanja za sve zaposlene ali i smanjenja razlika u platnim razredima, a efekti pozitivnih mjera se mogu postići i kroz izmjene norme časova kao i plaćanja razrednog starješinstva.

Kada je zdravstvo u pitanju trenutna  situacija zahtijeva ozbiljnije analize, od neredovnog izmirivanja obaveza, broja i nivoa plata zaposlenih, stanja zdravstvene zaštite.  Dogovoren je da po ovom pitanju  započnu razgovori sa resornim ministarstvima  odmah po formiranju Vlade, a predsjednik Vlade je istako  opredjeljenost za konstruktivan dijalog između Vlade i Sindikata, i obećao da ce pomoći oko organizacije svih tih sastanaka.

5. Kako vam se učinio prvi sastanak s budućim predsjednikom Vlade?

Gospodin Višković je vrlo odgovoran i praktičan čovjek, otvoren da čuje i probleme i naše prijedloge za rješenja istih. Važno je da se  poštuju  i cijene radnici u Srpskoj, da se do rješenja dolazi kroz dijalog i da se socijalni partneri međusobno poštuju. Na taj način otovoriće se put trajnom i sistemskom rješavanju problema i uspostavljanju reda i poretka koji je nužan u svakom sistemu. Želimo mu uspješan rad.

Hercegovina press