VIDEO: Solarna elektrana u Ljubinju vrijedna 70 miliona evra biće najveća u BiH

25.10.2017.     Energetika

Na području Ljubinja, planirana je izgradnja najveće solarne elektrane u Republici Srpskoj i BiH. Za taj projekat opština je obezbijedila potrebnu dokumentaciju i zemljište. Uskoro bi trebalo da budu pokrenuti tenderska procedura i uslovi investiranja.

Prema dostupnim informacijama, moguća je izgradnja solarnog polja, snage 60 do 80 megavata. Pojedinačna instalisana snaga do sada izgrađenih u Srpskoj, ne prelazi 300 megavata.

„Pored uticaja na rad sistema, bitno je napomenuti da približna projektovana proizvodnja te elektrane odgovara 2- 2,5 odsto naše godišnje potrošnje, i nije riječ o zanemarivoj godišnjoj proizvodnji, a takođe elektrane te veličine imaju uticaj na planiranje rada sistema, te na upravljanje radom sistema i balansiranje u realnom vremenu“, rekao je Dalibor Muratović, direktor direkcije za distribuciju, MH Elektroprivreda RS.

Prema procjenama, ulaganja u buduću solarnu elektranu iznosila bi više od 70 miliona evra pri čemu bi opština imala povrat od koncesija od 350 do 400 hiljada maraka, što zavisi od broja sunčanih dana i količine proizvedene električne energije.
Zbog velike instalisane snage, budući investitor će sam prodavaće struju na tržištu. Prema potvrdama iz nadležnog ministarstva, interes za izgradnju pokazale su firme iz Austrije i Turske.
Za projekat solarne elektrane, Opština Ljubinje obezbijedila je 70 hektara zemljišta i potrebnu dokumentaciju. Ukoliko tenderska i koncesiona procedura budu završeni u ovoj godini, gradnja bi mogla da krene već naredne godine.
Budući invesitor trebalo bi da izgradi i više od 10 kilometara prenosne mreže. Izgradnjom elektrane, učešće u proizvodnji struje, iz obnovljivih izvora, bilo bi znatno veće.
„Prema bilansu proizvodnje za 2018. godinu, male hidroelektrane, solarne elektrane i elektrane na bio-gas, trebalo bi da proizvedu 325 gigavatčasova električne energije, od čega je dominatni dio malih hidroelektrana, dok na solarne elektrane otpada svega 7,5 gigavatčasova“, dodao je Muratović.
Vlada je usvojila odluku o pokretanju postupka dodjele koncesije za solarnu elektranu „Ljubinje 3“, a iz Ministarstva industrije potvrđeno je da uskoro slijede uslovi za koncesiju i raspisivanje tendera.

Izvor: Rtrs