Pregrada na rijeci Zalomki, iako je vodotok aktivan, gradi se na oko kilometar i po uzvodno od njenog ponora u Donjem Biogradu. Na njenom iskopu radi građevinska operativa “Integre”, jednog od podizvođača.

Povlačenjem podzemnih voda, tokom proljeća, trebalo bi da bude prokopan dovodni tunel za hidroelektranu. Postavljanje sekundarne tunelske obloge završeno je na deset od ukupno 12 kilometara. Istovremeneo, kineski izvođač, “Gezuba grup”, angažovan je na pripremi gradilišnih naselja i terena za izgradnju mašinske zgrade.

HE “Dabar”, kao akumulaciona elektrana, zanačajno će podići stabilnost sistema Republike Srpske i potencijal “Hidroelektrana na Trebišnjici”.