Planovi rada i djelovanja 14 javnih ustanova i preduzeća na području grada Trebinja  za devet mjeseci 2019. godine usvojeni su na današnjem zasjedanju  skupštine.

Pozicioni odbornici istakli su da većina  ustanova radi  dobro i da je zadatak menadžmenta da povećaju prihode, što će omogućiti i zapošljavanje novih radnika.

Šef odborničkog kluba  SNSD-a  Gordan Mišeljić pohvalio je rad Narodne biblioteke i Kulturnog centra, navodeći da je očigledno da njihova rukovodstva znaju svoj posao i da ove ustanove treba da služe kao  primjer uspješnog rukovođenja.

Glavna primjedba i opozicionih i pozicionih odbornika bila je da   izvještaji  treba da se  usvajaju u decembru, a ne u martu mjesecu godine za koju se planovi odnose, jer ustanove na na ovaj način rade bez plana i programa duže od dva mjeseca.

Odbornik PDP-a Saša Borjan tvrdi da je na osnovu izvještaja jasno  da javne ustanove služe za partijsko zapošljavanje, zbog čega su primjetna značajna povećanja izdavajanja za bruto plate.

Borjan kaže da se radna mjesta izmušljaju  za stranačke aktiviste.

Odbornik SDS-a Vidomir Begenišić rekao je da je plan programa javnih ustanova jasno stavio do znanja da  ovogodišnji budžet ima socijalni, a ne razvojni karakter.

On je ukazao i na visinu vlastitih prihoda pojedinih ustanova i preduzeća, koji su do 30. septembra naplaćeni u visini manjoj od planiranih.

„Centar za informisanje i obrazovanje ima prihode od 84.000 KM, a preduzeće ‘Radnik’ 90.000. A na tržitu, sad ili ikad, ima psola u građevinskom sektoru“, naveo je Begenišić.

Begenišić dodaje  da većina ustanova opstaje zahvaljujući gradskom budžetu, ali da su rijetke ustanove koje su aplicirale ka IPA fondovima.

Odbornik Zoran Anđušić rekao je da se teško može očekivati da ustanove u izvještajima za 2018. godinu iskažu da su ispunile svoje planove poslovanja, s obzirom na to da su za prvih devet mjeseci ostvarili znatno manje prihode nego što se od njih očekivalo.

„Jedna ustanova je za cijelu 2018. planirala 370.000 KM, a do 30. septembra ostvarila je tek 174.000 KM“, naveo je Anđušić.

Hercegovina press