Usvojen budžet za 2019. godinu u iznosu od 27.887.000 KM

06.12.2018.     Vijesti

Odbornici Skupštine grada Trebinja usvojili su na današnjoj sjednici budžet za 2019. godinu u iznosu od 27.887.000 KM što je za 3,77 odsto manje u odnosu na prvi rebalans za 2018. godinu.

Vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije Siniša Tarana rekao je da je usvojeni budžet, u odnosu na Nacrt koji je usvojen na prošloj skupštini, veći za 257.000 KM.

“Tri su razloga za to – primici od zemljišta veći su za 200.000 KM, naknade po osnovu korištenja komunalnih dobara veće su za 50.000 KM, a prihodi od zeljišne rente veći su za 7.000 KM”, rekao je Tarana.

Tarana je objasnio i da je u okviru rashoda došlo do određenih pomjeranja.

“U okviru Stručne službe skupštine planirani su rashodi za vanredne izbore u iznosu od 50.000 KM, dok je do najvećeg pomjeranja došlo u oblasti kapitalnih investicija gdje su planirana sredstva za navodnjavanje u ruralnim područjima investicija vrijedna 4.800.000 KM. Učešće grada u tom projektu, kako je i predviđeno budžetom, iznosi 390.000 KM”, rekao je Tarana.

Tarana je objasnio da sredstva budžeta čine poreski i neporeski prihodi od 23.968.098 KM, transferi 619.872 KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.738.000 KM, primici od finansijske imovine od 17.000 KM i ostali primici 544.030 KM.

On je dodao da je raspodjela sredstava izvršena na tekuće rashode od 20.837.050 KM, transfere između i unutar jedinica vlasti 40.000 KM, budžetsku rezervu 20.000 KM, izdatke za nefinansijku imovinu 5.154.920 KM, na izdatke otplate dugova 1.291.000 KM i ostale izdatke 544.030 KM.

Nisu usvojena tri amandmana opozicije na budžet koja su se odnosila na nabavku novog sanitetskog vozila Službi hitne pomoći, vozila za dijalizne bolesnike i uniforme za zaposlene u Hitnoj pomoći.

Tarana je objasnio da nijedan od predloženih amandmana nije ispunjavao uslove na osnovu kojih bi bio prihvaćen.

Vršilac dužnosti gradonačelnika Trebinja Mirko Ćurić rekao je da se glavne izmjene vezane za budžet odnose na izmjene na poreze za lična primanja, što je urađeno po preporuci Vlade Republike Srpske.

“U 2019. godini budžet grada Trebinja biće opterećen za nekih 600.000 KM, što nije mali iznos, a to će biti raspoređeno svim zaposlenim u gradu kojih je oko 8.500. Svi oni dobiće određena sredstva na platu, u čemu će dijelom učestvovati i grad”, rekao je Ćurić.

Ćurić je istakao da će biti usmjereni napori da se održe svi programi koji su ranije pokrenuti.

“Planirali smo da neke programe koji su započeti ranije podržimo u većem iznosu. Međutim, to nećemo moći ispuniti zbog ove zakonske promjene”, rekao je Ćurić.

U budžetu za 2019. nisu planirane ni odborničke naknade.

Ćurić je naveo da prisustvo samo jednog odbornika opozicije u trenutku kada se usvajao budžet govori o njihovom odnosu prema gradu i istakao da “samo ljudi koji ne žele dobro Trebinju mogu da daju komentare koji su se čuli na današnjem zasjedanju”.

Odbornik PDP-a Saša Borjan rekao je da je budžet potrošački.

“Prva naša zamjerka odnosi se na to da će za vanredne izbore biti potrošeno 50.000 KM, povećana su izdvajanja i za plate u javnim ustanovama, što smatramo neprihvatljivim”, rekao je Borjan.

Usvojen je i drugi rebalans budžeta za 2018. godinu u iznosu 27.751.660 KM, što je za 4,24 odsto manje u odnosu na prvi rebalans.

Sredstva budžeta za 2018. godinu čine prihodi u iznosu od 22.477.065 KM, grantovi 57.826 KM, transferi 1.351.812. KM, primici za nefinansijsku imovinu 2.038.000 KM, primici od finansijke imovine od 21.000 KM, primici od zaduživanja 397.860 KM, ostali primici 601.067 KM i neutrošena namjenska sredstva 807.030 KM.

Raspodjela sredstava izvršena je na tekuće rashode od 20.518.470 KM, transfere između i unutar jedinica vlasti 80.400 KM, izdatke za nefinansijsku imovinu 5.149.723 KM, na izdatke otplate dugova 1.436.000 KM, ostale izdatke 567.067 KM, što ukupno iznosi 27.751.660 KM.

Srna