Usluge saobraćajnog vještačenja

Dajem usluge saobraćajno-tehničkog vještačenja, radim procjenu šteta na vozilima, te pružam stručne konsultacije u postupku naplate štete na vozilima.

Dipl.ing.saobraćaja
Komnen Vuković,
Mob.tel. 065-894-215