Uklanjaju se reklame sa Glavne ulice i iz strogog centra

30.11.2018.     Vijesti

U Odjeljenju za prostorno uređenje Grada Trebinja spremna je oduka kojom će biti zabranjeno postavljanje reklama na fasade objekata u prvoj zoni grada, dok će vlasnici svih postojećih reklama iste morati da uklone.

Vlasnici poslovnih i ugostiteljskih objekata od sada će moći da promovišu svoju djelatnost isključivo na staklenim površinama (izlozima i vratima), dok će svi ostali oblici reklamiranja biti zabranjeni, kako bi se zaustavio kičeraj koji je sveprisutniji kažu u nadležnom odjeljenju.

Povod za donošenje ovakve odluke bilo je postavljanje reklame kazina „Admiral“ na Glavnoj ulici na koju su se žalili brojni građani Trebinja, a koja je postavljena  na kamenu fasadu bez dozvole nadležnog odjeljenja, zbog čega je Odjeljenje za inspekcijske i poslove komunalne policije izdalo rješenje o njenom uklanjanju.

Ovakva praksa prmjenjuje se u brojnim evropskim gradovima, naročito turistički atraktivnim.

Hercegovina press