U petak sjednica trebinjske skupštine

26.03.2018.     Vijesti

Sjednica trebinjske skupštine održaće se u petak 30.3.2018. godine sa početskom u 10 časova sa sledećim dvevnim redom:

1. Odbornička pitanja,
2. Informacija o stanju bezbjednosti na području grada Trebinja za period od 01.07.2017. godine do 31.12.2017. godine,
3. Program rada i djelovanja za 2018. godinu JU „Bazeni“ Trebinje,
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu trgovinskih, zanatskih, uslužnih i drugih objekata i djelatnosti na području grada Trebinja,
5. Prijedlog odluke o visini zakupnine za poslovni prostor koji koriste lica zaposlena po Programu podrške samozapošljavanju,
6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim taksama,
7. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima,
8. Informacija o radu udruženja građana – nevladinih organizacija koje se sufinansiraju iz Budžeta Grada Trebinja,
9. Informacija o položaju i materijalnom statusu penzionera na području grada Trebinja,
10. Informacija o radu Udruženja penzionera,
11. Izvještaj o realizaciji Programa razvoja sporta grada Trebinja za 2017. godinu,
12. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Plana parcelacije „Todorići 3“,
13. Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana „Južni gradski izlaz“ (Lušac),
14. Prijedlog odluke o izmjeni dijela Regulacionog plana „Južni gradski izlaz“ (Rastoci Sjever),
15. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti JP „Putevi Republike Srpske“ za izgradnju dijela istočne obilaznice sa kružnim tokom na zemljištu u vlasništvu Grada Trebinja,
16. Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni i dopuni dijela Regulacionog plana „Istočna obilaznica“,
17. Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni dijela Regulacionog plana „Stari grad“,
18. Prijedlog odlukâ o zamjeni nekretnina,
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Regulacionog plana „Zasad polje“,
20. Izbor i imenovanje.

Hercegovina press