U izgradnju malih elektrana u Hercegovini uloženo 11,5 miliona maraka

23.03.2017.     Energetika

Sedam malih elektrana u Hercegovini  ostvarilo je pravo na podsticaje za proizvodnju električne energije, odnosno prodaje struju MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ po garantovanim otkupnim cijenama.

Radi se o šest solarnih i jednoj maloj hidroelektrani.  U maloj hidroelektrani „Do“ koja se nalazi u Berkovićima u 2016. godini proizvedeno je  1.423.839 kWh električne energije i za sistem otkup električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ukupno je obračunat iznos od 188.943,43 KM, a od tog iznosa premija je iznosila 107.784,61 KM.

Foto: Ilustracija

U malim solarnim elektranama prošle godine je proizvedeno 1. 500 megavata električne energije i za sistem otkupa  električne energije po garantovanoj otkupnoj cijeni ukupno je obračunat iznos od 303.165 KM, a od tog iznosa premija je iznosila 220.499 maraka.

Ukupna investiciona ulaganja u ova proizvodna postrojenja prema dostavljenim podacima iznose 11.625.850,56 KM i to 9.018.000 KM u izgradnju male hidroelektrane “Do“ i 2.607.850,56 KM u šest malih solarnih elektrana.

Mala solarna elektrana „Solar 1“ Bileća – instalisane snage 249,9 kWp,
Fotonaponska solarna elektrana 37 kVp u Bileći – instalisane snage 37 kWp,
Solarna fotonaponska elektrana „Turmenti 1“ Trebinje – instalisane snage 249,75 kWp,
Solarna fotonaponska elektrana „Turmenti 2“ Trebinje – instalisane snage 249,75 kWp,
Solarna fotonaponska elektrana „Turmenti 3“ Trebinje – instalisane snage 249,75 kWp,
Solarna fotonaponska elektrana „Turmenti 4“ Trebinje – instalisane snage 249,75 kWp i
Mala hidroelektrana „Do“ na rijeci Bregava, Berkovići – instalisane snage 2 MW.

Planirana izgradnja  novih  objekata

Za izgradnju solarnih elektrana nije potrebna koncesija.

Planirana je izgradnja Vjetroelektrana na Trusini u opštini Nevesinje, ukupne instalisane snage 49,5 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 159.722.000 kWh.

Ukoliko bi ovo proizvodno postrojenje ostvarilo pravo na podsticaj po sada važećim garantovanim otkupnim cijenama, godišnji prihod bi bio 26.431.869 KM, dok bi prema novim garantovanim otkupnim cijenama koje je Regulatorna komisija dostavila na saglasnost Vladi Republike Srpske, iznosio 23.415.245 KM.
Ukupna planirana ulaganja u ovaj projekat, prema raspoloživim podacima iznosila bi 121.705.877 KM. Za izgradnju vjetroelektrane na Trusini koncesiju je dala Vlada Republike Srpske i po tom osnovu je uplaćena jednokratna koncesiona naknada u iznosu od 171.725 KM. Investitor ima obavezu da, u skladu sa ugovorom o konceiji, plaća koncesionu naknadu na ostvareni prihod. Prihod od koncesionih naknada najvećim dijelom bi trebalo da ostvare lokalne zajednice na čijim prostorima se izgradi objekat i zavise od razvijenosti lokalne zajednice.
Planirana je i izgradnja Male hidroelektrane „Mjedenik“ na rijeci Neretvi, opština Gacko, instalisane snage 1,157 MW, sa predviđenom godišnjom proizvodnjom od 4.713.000 KWh. Ukupna planirana ulaganja u ovaj projekat iznose 4.812.460 KM. Vlada je dala koncesiju za izgradnju i tom prilikom je uplaćena jednokratna koncesiona naknada od 74.378,65 KM za cijeli sistem malih hidroelektrana na gornjoj Neretvi.
Preliminarno pravo na podsticaj ima jedino proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Čemerno“, na prostoru opštine Gacko, instalisane snage 0,2 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 850.000 kWh i planiranim iznosom investicije od 696.000 KM

Hercegovina spada u područja sa većom sunčevom insolacijom i značajnim hidropotencijalom koji je jednim većim dijelom već iskorišćen, a prema istraživanjima postoje povoljni uslovi za korišćenje energija vjetra.

Hercegovina press