Trebinje: Učestvujte u izradi plana kapitalnih investicija

24.03.2017.     Vijesti

Svi građani Trebinja, uključujući pravna i fizička lica mogu od danas  kandidovati svoje ideje i prijedloge projekata  za izradu Srednjoročnog plana kapitalnih investicija za period 2017. -2020.  godine.

Gradska administracija

Krajnji rok za predaju obrazaca za kandidovanje projekata na Protokolu  Gradske uprave Grada Trebinja je 14. april u 14 časova.

Ocjenu i odabir projekata izvršiće Koordinacioni tim za za izradu Srednjoročnog plana kapitalnih investicija Grada Trebinja za period od 2017. – 2020. godine.

(PDF)
Hercegovina press