Trebinje – 20. 000 maraka za udruženja građana i projekte u zajednici

23.03.2017.     Vijesti

Grad Trebinje raspisao je konkurs za  raspodjelu 20.000 maraka namjenjenih budžetom  za projekte udruženja građana i projekte u zajednici. Za ova dva konkursa predviđeno je po 10.000 KM.

Gradska administracija

Sredstva za PAZ biće dodijeljena organizacijama i javnim institucijama, a maksimalan iznos je 2.000 KM.

Pravo učešća za podjelu sredstava namijenjenih za projekte udruženja građana  imaju domaća registrovana udruženja građana čije je sjedište u Trebinju i čiji će se projekti realizovati u našem gradu. Maksimalan iznos koji mogu dobiti je 1.500 KM.

Oba konkursa otvorena  su 15 dana od dana objavljivanja.

Konkurs za PAZ – ove:

(PDF)

Konkurs za sredstva namjenjena za projekte udruženja građana:

(PDF)