Traži se firma za izradu projekta upravljanja sigurnošću brana u sistemu HET-a – posao vrijedan 900.000 km

10.03.2017.     Tenderi

ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje   raspisalo je  tender za usluge izrade projekta upravljanja sigurnošću brana u sistemu HET-a.

Het

U  sistemu HET-a  nalaze se  hidroelektrane Trebinje 1, Trebinje 2, Dubrovnik i PHE Čapljina.

Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a je 900.000 KM, a trajanje ugovora 10 mjeseci.

Rok za prijem ponuda je 24. april 2017.

Tender:

(PDF)

Hercegovina press