Tamindžija: HET motor razvoja Hercegovine

14.11.2020.     Energetika

Hidroelektrane na Trebišnjici su za Hercegovinu, zasigurno, mnogo više od fabrike za proizvodnju struje. Sam projekat izgradnje sistema zamišljen je tako da riješi mnogobrojne probleme u regiji, pa sa razlogom za sistem Trebišnjice kažemo da je višenamjenska, jedinstvena tehničko-tehnološka cjelina za gazdovanje hidro potencijalom rijeke Trebišnjice u energetici, poljoprivredi i vodosnabdijevanju. Nastojimo da opravdamo očekivanja i da ostanemo nosilac društvenog i ekonomskog razvoja regije, odgovorno koristeći vodno bogatstvo, kao najveći prirodni resurs Hercegovine, poručio je izvršni direktor za proizvodnju HET- a IlijanTamindžija.

On ističe da su HET su stvarali i vodili vizionari, koji su znali da su neodvojivi od sredine u kojoj posluju i da je decenijama ova firma bila nosilac razvoja hercegovačke regije.

Mi imamo koncesije za korišćenje voda iz sliva rijeke Trebišnjice, u svrhu proizvodnje električne energije iz kojih su proistekle vodoprivredne dozvole i obaveze u skladu sa kojima mi preduzimamo niz aktivnosti kojima nastojimo život građanima da učinimo ugodnijim i kvalitetnijim, poručuje Tamindžija.

On je istakao da je izgradnja  HE Dabar, trenutno najveća investicija u hidroenergetici Republike Srpske.
HET je, kaže u ovaj projekat zakoračio sam, do sada se oslanjajući isključivo na sopstvene izvore finansiranja.  2016. godine potpisan je sporazum o izgradnji dovodnog tunela, ulazne građevine i pristupnih tunela za HE Dabar, čija je vrijednost 131 milion KM, sa firmom Integral Inženjering. Dovodni tunel, najvažniji objekat hidroelektrane, se probija sa četiri napadna mjesta i do sada je probijenio više od 10 500 m od ukupnih 12 300 m. Radovi se izvode u dvije, a često i u tri smjene uz angažovanje preko 250 radnika i specijalizovane građevinske mehanizacije.

U eksproprijaciju zemljišta u zoni brane Pošćenje uloženio je dodatnih milion konvertibilnih maraka, a za potrebe gradnje dovodnog tunela i brane izgrađeno je oko 30 km pristupnih puteva i oko 35 km novih dalekovoda.

Takođe, za potrebe gradilišnih naselja HE Dabra kaptirana su izvorišta jama „Udbina“ i „Vrioka“, ali su od početka koncipirani tako da po završetku izgradnje hidroelektrane služe ostalim korisnicima. Sa jame „Udbina“ voda je dovedena do svih objekata HE Dabar, a na sistem su priključeni i usputni potrošači i uloženi su ozbiljni napori da se iz ovog vodozahvata riješi problem vodosnabdijevanja opštine Nevesinje, dok sa „Vrioke“ voda dolazi do Dola, tj. entitetske granice sa jedne strane, i do sela Golobrđa na granici sa Crnom Gorom s druge strane, čime je većina sela sa ovog područja dobila vodu.

Kao što se vidi, benefiti opština Nevesinje i Berkovići su značajni i od same gradnje HE Dabar, a vjerujemo da će realizacija Gornjih Horizonata značiti sveukupan brzi privredni razvoj i ostanak stanovništva u svojoj postojbini“, kaže Tamindžija. 

On dodaje da se HER u proteklom periodu suočio sa brojnim problemima počevši od nezapamćenih suša 2017. godine, nesrećnog akcidenta u HE Dubrovnik i sada aktuelne situacije izazvane pandemijom korona virusa, koja je dovela do znatnog sniženja cijena na tržištu električne enrgije.
Skoro  da ništa nije išlo u našu korist u zadnjih nekoliko godina. Ipak, uprkos svemu navedenom, dajemo sve od sebe da nastavimo sa realizacijom započetih projekata“, poručuje Tamindžija. 

Napominje da je  nedavno završen projekat uređenja Ćatovića kraka, u koji je uloženo oko 2 500 000 KM, čime je smanjen rizik od poplava u gradu i povećana propusna moć rijeke Trebišnjice kroz urbani dio Trebinja. Napravljena je dvosmjerna saobraćajnica, javna rasvjeta i pješačka staza, a trebinjci su dobili novi kutak za uživanje.

HET, takođe, u potpunosti finansira projektnu dokumentaciju, reviziju i geološke i geotehničke istražne radove i projekat izgradnje mosta na trasi istočne obilaznice, u neposrednoj blizini brane Gorica.

Finansira se i izgradnja novog rezervoara na izvorištu „Vrelo oko“, čiji će kapacitet biti oko 2 500m3. Nova hloratorska oprema je već instalirana, a biće nabavljene i nove pumpe, čime će biti riješeni svi problemi u vodosnabdijevanju viših zona grada. Vrijednost ovog projekta je 2 700 000 KM.

Nastavljeni su i radovi na izgradnji zatvorenog bazena na Abazovini.

Ovo su najveći i finansijski najznačajniji projekti, ali pored toga u skladu sa dosadašnjom tradicijom nastavićemo da učestvujemo i u kulturnim, humanitarnim, edukativnim i sportskim projektima i programima stipendiranja i stručnih praksi za studente“, kaže on. 

Hercegovina press

error: Zabranjeno je kopiranje!