Sve banke u Srpskoj u 2017. poslovale pozitivno- evo koja je najviše zaradila

04.03.2018.     Vijesti

Sve banke u Republici Srpskoj poslovale su pozitivno u prošloj godini, a ubjedljivo najprofitablnija bila je NLB banka koja je zaradila čak 45 mil KM. Ovo je ujedno i najveća dobit koju je jedna banka ikada ostvarila u RS, rekao je direktor te banke Radovan Bajić.

Prema preliminarnim podacima Agencije za bankarstvo RS sve banke su prošlu godinu završile u plusu, tako da je na nivou bankarskog sektora ostvarena neto dobit od 97,9 mil KM.

– Dobit bankarskog sektora bilježi rast od 116% u odnosu na kraj 2016. godine kada je bila 45,3 mil KM – rekli su u agenciji i dodali da su ovi podaci podložni promjenama, jer se radi o preliminarnim i nerevidiranim podacima.

Direktor NLB banke Radovan Bajić rekao je za Capital da je prošla godina za njih bila rekordna po dobiti, a da je na to uticalo konstantno dobro poslovanje prethodnih godina. Njihova dobit je u odnosu na 2016. povećana za 17 mil KM.

– To je najveća dobit koju je neka banka do sada ostvarila u RS. Radi se o novim standardima kojima je utvrđeno da NLB banka ima natprosječno utvrđene rezervacije, tako da je dio dobiti rezultat umanjena rezervacija. To je samo rezultat dugogodišnjeg pozitivnog poslovanja i akumuliranih rezervi koje smo imali – kazao je Bajić i dodao da su zabilježili i rast kredita i depozita od 7%.

UniCredit banka zaradila 25,7 mil KM

Druga po visini ostvarene dobiti je UniCredit banka Banjaluka čiji profit je iznosio 25,77 mil KM. Prema danas objavljenom finansijskom izvještaju, ova banka je u prošloj godini povećala dobit za 3,4 mil KM.

Samo po osnovu kamata UniCredit banka je lani ostvarila neto prihode od 50,7 mil KM, dok je po osnovu naknada i provizija zaradila 14,3 mil KM. U odnosu na 2016. banka je povećala neto prihode i po osnovu kamata i po osnovu naknada i provizija.

Ova banka danas je objavila i revizorski izvještaj u kojem je dobila pozitivnu ocjenu.

Milionsku dobit ostvarila je i Nova banka Banjaluka, ali je ona nešto manja u odnosnu na 2016. godinu. Dobit ove banke bila je 9,8 mil KM, dok je u godinu ranije iznosila 13 mil KM.

Neto prihodi banke od kamata iznosili su 49,1 mil KM i veći su za oko 800.000 u odnosu na 2016, dok su neto prihodi od provizija i naknada bili 24,1 mil KM i oni su veći za oko 300.000 KM.

Nova banka u prošloj godini je zapošljavala 688 radnika.

Profit od 5,3 mil KM ostvarila je i Sberbanka Banjaluka. Dobit ove banke za godinu dana porasla je za oko 1,3 mil KM.

Addiko banka izašla iz minusa

Za razliku od prethodnih godina, i Addiko banka je 2017. završila u plusu i to 4,5 mil KM.

U izjavi priloženoj uz finansijski izvještaj uprava ove banke je navela da je 2017. godina prva u kojoj su u potpunosti poslovali pod Addiko brendom i da će ona ostati upamćena kao godina u kojoj su, nakon višegodišnjih gubitaka, profitabilno poslovali.

– Povratak profitabilnom poslovanju defintivno je najveće dostignuće iz 2017. godine. Naš povratak na tržište je primjetan, kako kroz činjenicu da smo jedan od značajnijih kreditora, uz snažan rast koji se kretao oko 18%, tako i na strani depozita gdje smo rasli 25,8%. Intenzivno smo radili i na smanjenju nekvalitetnih kredita, koje smo naslijedili, a koje smo tokom prošle godine smanjili za 26% – naveli su iz uprave Addiko banke.

Rast dobiti zabilježila je i MF banka koja je zaradila 4,26 mil KM, odnosno 1,3 mil KM više nego 2016. godine.

Neto prihodi od kamata ove banke iznosili su 18,1 mil KM i veći su za 3,7 mil KM u odnosu na godinu ranije, dok su neto prihodi od naknada i provizija bili 5 mil KM i za oko pola miliona su veći u odnosu na 2016. godinu.

Finansijski izvještaji Pavlović banke i Komercijalne banke još nisu objavljeni, ali prema preliminarnim podacima agencije i one su poslovale pozitivno, navodi poslovni portal Capital.

U Agenciji za bankarstvo RS su rekli da su banke u obavezi dostaviti konačne izvještaje najkasnije do 5. marta, odnosno, revidirane izvještaje najkasnije do 30. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Capital