Sutra javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja Grada Trebinja do 2027. godine

10.10.2017.     Vijesti

– Javna rasprava o Nacrtu strategije razvoja Grada Trebinja od 2018. do 2027. godine , sa predstavnicima mjesnih zajednica, preduzeća, nevladinih organizacija, udruženja građana, kao i za sva zainteresovana pravna i fizička lica, održaće se dana 11.10.2017.godine u Velikoj sali Grada Trebinja sa početkom u 18. 00 časova, uz prisustvo članova Koordinacionog tima.

Nacrt strategije razvoja Trebinja 2018-2027. dostupan je svim zainteresovanim subjektima putem gradskog sajta www.trebinje.rs.ba ili direktno u Odjeljenju za privredu, Službi za lokalni ekonomski razvoj, investicije i energetsku efikasnost, mjesnim zajednicama, kao i u Centru za usluge građanima (na šalteru za informacije), svakim radnim danom u periodu trajanja javne rasprave.

– Nacrt strategije će mejlom ili poštom biti dostavljen na komentar relevantnim predstavnicima javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Svi zainteresovani subjekti na ovaj dokument mogu dostaviti svoje prijedloge, sugestije i mišljenja putem navedenog gradskog sajta, putem faksa 059/260-402, e-mail: privreda@trebinje.rs.ba ili direktno u Odjeljenje za privredu i kancelarijama mjesnih zajednica.

Hercegovina press