Srpska priprema izmjene zakona o malim i srednjim preduzećima- veća podrška na lokalu

14.04.2019.     Privreda
Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević rekao je da će se predstojećim izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća domaćim privrednicima otvoriti vrata kada je riječ o pristupu razvojnim fondovima EU.

Petričević je u intervjuu Srni, povodom 100 dana rada resornog ministarstva, rekao da će Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća biti razmatran na predstojećoj sjednici parlamenta Srpske sa ciljem da se definicija ove vrste preduzeća u EU potpuno usaglasi sa onom u Srpskoj.

– Do sada su bili usklađeni samo kriterijumi razvrstavanja po broju zaposlenih, a sada će biti i finansijski kriterijumi. Uz to, Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća prerašće u Razvojnu agenciju Republike Srpske, čime će se proširiti podrška preduzetništvu na republičkom i lokalnom nivou kroz povezivanje lokalnih agencija koje će, takođe, dobiti ovu razvojnu komponentu – istakao je Petričević.

On je naglasio da je Akcioni plan, koji bi trebalo da rezultuje povećanjem plata radnika u privredi, pretočen u Prijedlog mjera za unapređenje poslovanja u periodu 2019-2021. godina, i to nakon konsultacija sa resornim ministarstvima, Privrednom komorom i Unijom udruženja poslodavaca Srpske.

– Taj dokument obuhvata mjere s ciljem snažne podrške zapošljavanju, smanjenju parafiskalnih i administrativnih opterećenja privrede, unapređenju uslova za tehnološki razvoj privrede, kvalitetnijem uvezivanju obrazovanja sa potrebama tržišta rada, uključujući sektorske mjere. Cilj Ministarstva je da se izmjenama Zakona o doprinosima u nekoliko koraka dođe do nivoa opterećenja rada iz 2008. što bi otvorilo prostor za povećanje plata u realnom sektoru – rekao je Petričević.