Sredstva Srbije od 6,6 miliona KM za novu trasu puta Gacko-Foča i Trebinje

18.04.2019.     Vijesti

Vlada Republike Srpske prihvatila je donaciju Vlade Srbije od oko pet miliona KM za izgradnju nove trase magistralnog puta Gacko – Foča, poddionica Tjentište-Brod na Drini.

Prihvaćena je i donacija od 1,6 miliona KM za realizaciju projekta “Revitalizacija Starog grada, grad Trebinje”, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Krajnji korisnici ovih sredstava, u okviru mehanizma saradnje po Sporazumu o uspostavljanju specijalnih paralelnih veza Republike Srpske i Srbije, su preduzeće Putevi Republike Srpske i grad Trebinje.

Vlada Republike Srpske prihvatila je i donatorska sredstva Njemačke od 10.266.845 evra i Švajcarske od 3.800.000 evra za obnovu i proširenje kanalizacionog sistema i sistema oborinskih voda u Gradišci i izgradnju sistema za preradu i tretman otpadnih voda u gradu.