Smanjenje cijene poziva od 1.januara

23.12.2017.     Vijesti

Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH dala je saglasnost „BH telekomu“, „Telekomu Srpske“ i „Hrvatskim telekomunikacijama“ da od 1. januara smanje cijene poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatera u BiH i terminiranja nacionalnih poziva u mobilne mreže.

Telekom operateri su uskladili cjenovnike nakon sprovedene analize tržišta kojim su utvrđene cijene terminacije (završavanja) nacionalnih poziva u mobilne mreže BiH, a RAK je u novembru dao saglasnost na izmjene cjenovnika.

„BH Telekom“ je cijene poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatera u BiH za korisnike tarifnih paketa „Bizfon 30“, „ISDN BRA fon osam“ i „ISDN BRA bizfon 20“ smanjio sa 0,25 KM po minutu na 0,243 KM po minutu bez PDV-a.

„Telekom Srpske“ je cijene usluga u fiksnoj telefoniji u nacionalnom telefonskom saobraćaju (pozivi prema ostalim mrežama u BiH) smanjio sa 0,25 KM po minutu na 0,243 KM po minutu bez PDV-a, saopšteno je iz RAK-a.

Za korisnike tarifnih paketa „BH telekoma“ – „Bizfon 50“, „ISDN BRA fon 23“ i „ISDN BRA bizfon 50“ cijene su smanjene sa 0,225 KM po minutu na 0,219 KM po minutu bez PDV-a.

U okviru ponude Aj-pi centreks usluge, cijena poziva prema brojevima mobilnih mreža drugih operatera u BiH smanjena je sa 0,23 KM po minutu na 0,223 KM po minutu bez PDV-a, a za korisnike multimedijalnih paketa sa 0,25 KM po minutu na 0,243 KM po minutu bez PDV-a.

Kada je riječ o „Hrvatskim telekomunikacijama“, za privatne korisnike „Osnovnog tarifnog modela“, „Bejzik“, „Super 50“, „Super 50 plus“, „Biznis“, „Biznis pro“, „Houmboks bejzik“, „Houmboks“, „Houmboks super“, te za pripejd usluge i javne telefonske govornice cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH smanjuje se sa 0,25 KM po minutu na 0,236 KM po minutu bez PDV-a.

Za poslovne korisnike „Osnovnog tarifnog modela“, „Super 50“, „Super 50 plus“, „Biznis“, „Biznis pro“, „Ofisboks bejzik“, „Ofisboks“ cijena poziva prema drugim mobilnim mrežama u BiH smanjuje se sa 0,25 KM po minutu na 0,236 KM po minutu bez PDV-a.

Za poslovne korisnike Net fon paketa cijena za pozive prema drugim mobilnim mrežama u BiH smanjuje se sa 0,22 KM po minutu na 0,206 KM po minutu bez PDV-a.

Izvor: Srna