SKOKO: Omogućiti sigurno i redovno snabdijevanje električnom energijom Gacku i Nevesinju

16.04.2019.     Vijesti

Narodni poslanik Socijalističke partije u NSRS Maksim Skoko rekao je danas da bi završavanjem 110  – kilovoltnog dalekovoda Nevesinje – Gacko bio riješen problem sigurnog redovnog  snabdijevanja stanovnika ove dvije opštine koje su usljed vremenskih nepogoda često bez napona.

„Zadnjih godina  Gacko i Nevesinje su po nekoliko puta godišnje više dana bili bez električne energije, a štete po stanovništvo nisu zanemarive. Završetkom 110 – kilovoltnog dalekovoda ovaj problem bio bi riješen“, rekao je Skoko, koji je uputio pitanje ministru energetike Petru Đokiću o rokovima i stavljanjem dalekovoda u funkciju.

Ugovor za izgradnju 110-kilovoltnog dalekovoda Nevesinje-Gacko vrijednog 6,5 miiona KM,  potpisao je  „Elektroprenos BiH“ sa izvođačem radova
konzorcijumom „Elektroenergetika“ krajem 2017. godine.
Rok za završetak radova istekao je kraje 2018. godine.
„Ovaj projekt veoma je važan za gatački i nevesinjski kraj,  kako za privredu, tako i za stanovništvo, posebno ako se zna da je i vodosnabdijevanje u Nevesinju zavisi od električne energije“, rekao je Skoko.
Hercegovina press