Riješen problem carinjenja internet pošiljki iz inostranstva

09.03.2017.     Vijesti

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH) danas  će u testnu fazu pustiti aplikaciju na osnovu koje će biti riješen problem carinjenja poštanskih pošiljki iz inostranstva.

Foto: Ilustracija

Na ovaj način pošte bi mogle pružati usluge po znatno nižim cijenama ili čak besplatno.

Nakon velikog broja žalbi građana koji kupuju putem internetskih servisa, a čija se roba u vrijednosti iznad 50 KM posebno carinila kod špediterskih kompanija, UIO BiH je odlučila razviti ovu aplikaciju koja će im olakšati kontrolu naručivanja i kupovine. Da bi pošiljka spadala u nekomercijalnu robu njena vrijednost ne smije preći 1.500 KM.

Novi sistem bi trebao omogućiti efikasniju kontrolu i provjere, tako da će svi oni koji se nezakonito bave privrednom djelatnošću oglašavanja razne robe putem interneta i njene prodaje biti temeljno  kontrolisani.

Hercegovina press