Registrujte smještaj na vrijeme – vaučeri za opremanje nezaposlenim licima

27.03.2018.     Vijesti

OBAVJEŠTENJE:

J.U. Turistička organizacija Grada Trebinja poziva fizička lica koja pružaju uslugu smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje na području Grada Trebinja koji još uvijek nisu izvršili evidenciju svoje djelatnosti da u skladu sa odredbama Zakona o boravišnoj taksi i Zakona o porezima i doprinosima u što skorijem vremenskom periodu istu izvrše i na taj način izađu iz sive zone i uđu u regularne tokove poslovanja.

Lica zainteresovana za otpočinjanje procesa registracije pružaoca usluga smještaja u apartmanima, kućama za odmor i sobama za iznajmljivanje mogu se obratiti u JU Turistička organizacija Grada Trebinja svakog radnog dana od 07:00 do 15:00 u kancelariji na Marin dvoru (ulica Preobraženska bb.) i od 08:00 do 20:00 časova u Turističkom informativnom centru pored bašte Platani (ulica Jovana Dučića bb).

Takođe, JU Turistička organizacija Grada Trebinja ovim putem obavještava da će za sva nezaposlena fizička lica koja evidentiraju svoju djelatnost kao mjeru podrške obezbjediti vaučer koji će biti isključivo namjenjem opremanju apartmana, kuća za odmor i soba za iznajmljivanje, odnosno kupovini opreme za hotelijerstvo.

Vrijednost vaučera zavisiće od broja ležajeva i kretaće se od 200 – 400 KM.

Hercegovina press