Produžen rok- Za stipendije grada možete konkurisati do 25. januara

03.01.2018.     Vijesti

Komisija za dodjelu stipendija Grada Trebinja objavila je Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija upisanim prvi put kao redovni studenti II, III, IV, V ili VI godine sa stalnim mjestom boravka na teritoriji grada Trebinja za 2018. godinu.

Po ovom konkursu studenti prve godine, apsolventi i studenti drugog i trećeg ciklusa studija nemaju pravo na stipendiju.

Ove godine planirano je da se dodjeli 100 stipendija najboljim studentima našeg grada. Odluka o raspisivanju konkursa, tekst konkursa i Pravilnik o uslovima i postupku ostvarivanja prava na stipendiju, mogu se naći na web stranici Grada u rubrici Konkursi i oglasi.

Konkurs je objavljen na oglasnoj tabli Grada Trebinja 28.12.2017. godine i biće otvoren do 25. januara 2018. Godine.

Grad Trebinje