Prodaja imovine kompanije „Planinsko dobro“ u Nevesinju

07.05.2018.     Vijesti

Imovina Društva za proizvodnju i promet „Planinsko dobro“ a.d. Nevesinje – u stečaju biće predmetom šeste javne prodaje, koju je stečajni upravnik zakazao u ponedeljak, 14. maja 2018. godine u 11:30 sati.

Imovinu čine zemljišne parcele i građevinski objekti na lokalitetu opštine Nevesinje korišteni u industriji poljoprivredne proizvodnje i stočarstva, kao i mašine, uređaji i oprema.

Nekretnine, pokretnine i dokumentacija mogu se pregledati svakim radnim danom u periodu od 11:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj +387 65 909 942 i 065 890 918, e-mail: planinskodobro@gmail.com, te na telefon stečajnog upravnika broj +387 66 877 871.

Ukupna početna prodajna vrijednost nekretnina i pokretnina iznosi 2.073.916,61 KM.

Pravo učešća imaju sve osobe koje prije održavanja javnog nadmetanja uplate osiguranje u iznosu od 10% vrijednosti imovine koja se kupuje na transakcijski račun pravnog lica Planinsko dobro a.d. Nevesinje – u stečaju, broj: 5520061645122388 (KM), otvorenog kod Addiko Bank a.d. Banja Luka, sa naznakom: osiguranje za učešće u nadmetanju. Zainteresovani kupci ponude trebaju dostaviti na adresu Okružnog Privrednog suda u Trebinju, ulica Kralja Petra I Oslobodioca 48, Trebinje, najkasnije do 12. maja 2018. godine.

Informacije o pojedinačnim vrijednostima nekretnina, kao i detalji vezani za proces kupovine, dostupni su na www.heta.ba u rubrici Javne aukcije.

Capital.ba