Sudija Suda BiH Sena Uzunović bila je pripadnik tzv. Armije BiH u 45. Brdskoj brigadi iz Neretvice kao pomoćnik komandanta za pravne poslove, što dokazuje dokument koji je u posjedu ATV-a.

Ovo je zabilježeno u Zapisniku o uzimanju izjave Tulić Husnije 1993. godine što je zavedeno kao „Vojna tajna i strogo povjerljivo“. Među prisutnima su bili Tulić Husnija, davalac izjave, Madžak Šorik, ispred organa bezbjednosti i pomoćnik komandanta za pravne poslove Uzunović Sena.

Ona je kao pripadnik tzv. Armije BiH u Vojnoj jedinici 045 provela 576 dana.

Ovo je dokaz da će nekadašnji pripadnik tzv. Armije BiH suditi predsjedniku Republike Srpske u montiranom procesu. Osim vojnog angažmana, obavljala je i pravosudnu funkciju u sudu u Konjicu što stvara opravdanu sumnju da ne može biti nepristrasna i da je ovo vrlo osjetljiva i pozicija i trenutak, da sudi legitimno izabranom predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku.

Uzunovićeva je sudija koja je zamijenila Mirsada Striku u procesu koji se vodi pred Sudom BiH protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

Centar je u informaciji podsjetio na podatke iz njene biografije sa zvanične internet stranice Tužilaštva BiH u kojoj je navedeno da je od 1993. godine obavljala funkciju sudije Okružnog vojnog suda u Mostaru – Od‌jeljenje Konjic.

Nakon rata bila je sudija Višeg suda u Mostaru, Opštinskog suda 1 u Sarajevu i tužilac Kantonalnog suda u Sarajevu. Tužilac Tužilaštva BiH bila je od 2009. godine, odnosno tužilac Od‌jeljenja dva.

Takođe, u toj informaciji se pominje i Mirsad Strika, te navedi da o njegovim „nečasnim radnjama tokom rata u svojstvu sudije Okružnog vojnog suda u Zenici svjedoče informacije koje je prikupio Centar republičke državne bezbednosti Jugoslavije iz 1993. godine, a gd‌je se navodi da je neposredno krivotvorio presude i ostali sudski materijal u montiranim sudskim procesima protiv Srba“.

„U istom dokumentu navodi se i to da je bio predsjednik vijeća u montiranom procesu protiv Srbina Bobana Krajišnika kojem je dosudio 13 mjeseci zatvora“, piše u informaciji dostavljenoj VSTS-u BiH.

Dalje se dodaje da o sudskom angažmanu Strike u Okružnom vojnom sudu u Zenici tokom rata govore mnogi materijalni dokazi u kojima je vidljivo da je učestvovao u pravosudnim postupcima protiv srpskih civila, te su navedeni prilozi poput presuda protiv Vlajka Topalovića od 30. oktobra 1992. godine, Siniše Topalovića od 28. septembra 1992. godine, Vukana Kuprešaka od 1. oktobra 1992. godine i drugi.

Kao tužilac Tužilaštva BiH, napomenuo je Republički centar za istraživanje ratnih zločina, Strika je podigao optužnicu protiv Novaka Đukića.

U Sudu BiH danas je održano ročište protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na kojem je Tužilaštvo BiH predstavilo optužnicu, a odbrana iznijela koncept odbrane konstatujući da se optužnicom ruši suverenitet BiH i zatražila izuzeće sudije Sene Uzunović koja se u sudnici pojavila umjesto Mirsada Strike.