Prilika za najbolje: ERS raspisao konkurs za sedam pripravnika sa prosjekom 9

20.05.2019.     Energetika

Prilika za najbolje studente- Elektroprivreda Republike Srpske, Matično preduzeće a.d. Trebinje raspisala je konkurs za  zapošljavanje pripravnika.

ERS – u su potrebna četiri diplomirana elektro inžinjera,   po jedan mašinski i građevinski inžinjer  i  jedan diplomirani ekonomista,  a jedan od uslova je  i  da imaju prosjek  ocjena 9 i viši od 9.

U uslovima je navedeno i poznavanje rada na računaru i osnova stranog  jezika.

Uz prijavu je potrebno priložiti original ili ovjerenu kopiju diplome, izvod iz matične knjige rođenih ( ne stariji od 6 mjeseci), uvjerenje o državljanstvu, ljekarsko uvjerenje ( ukoliko kandidat bude izabran).

Takođe potrebno je priložiti prosjek ocjena za čitav period studiranja, potvrdu o dužini čekanja na Zavodu za  zapošljavenje RS, kraću biografiju, kopiju lične karte.

Konkurs je otvoren  deset dana od dana objavljivanja.

Sve podatke i konkurs možete pogledati na zvaničnoj stranici Elektroprivrede Republike Srpske,  www.ers.ba

Hercegovina press