Prijavite radnike – inspekcije u kontroli od 15. novembra

07.11.2017.     Privreda

POZIV:

Pozivaju se privredni subjekti sa područja Grada Trebinja koji angažuju lica za obavljanje poslova, a isti nisu prijavljeni u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa, da to učine naj dalje do 15.11.2017. godine. Nakon isteka navedenog roka inspekcije Grada Trebinja će po službenoj dužnosti vršiti pojačane kontrolne aktivnosti i primjenjivati represivne mjere u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.

Grad Trebinje