Potpisani prvi ugovori sa ERS – 10 kuća u Vinogradima dobija solarne elektrane

06.05.2022.     Energetika

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” krenuo je sa realizacijom projekta ugradnje solarnih elektrana na krovove domaćinstava trebinjskog naselja Vinogradi.

Ugovore o nabavci studije korištenja energije sunca za potrebe domaćinstava u statusu „Prosumera“ (kupca – proizvođača) danas je u Matičnom preduzeću potpisalo 10 vlasnika individualnih stambenih objakata.

U sklopu realizacije pilot projekta, odabrano je da se FNS izgrade na krovovima objekata na lokaciji trebinjskog naselja Vinogradi, zbog povoljnog položaja i velike osunčanosti u toku cijelog dana.

Krajnji kupci ovog naselja se napajaju sa tri trafostanice na koje su postavljeni uređaji za mjerenje kvaliteta napona.

Ugradnja solarnih panela, odnosno elektrana na prva domaćinstva u Srpskoj u statusu prozjumera počinje već sljedeće sedmice.

Domaćinstva su izabrana na osnovu više kriterijuma, kako bi se u narednih godinu dana ispitali benefiti ugradnje elektrana, opterećenost distributivne mreže priključenjem istih, i projekat nastavio na individualnim i zajedničkim objektima za stanovanje širom Srpske.

Odabrani vlasnici objekata ističu da je ovo velika stvar za njihova domaćinsta i da očekuju trajno rasterećenje svojih kućnih budžeta, praktičnom eliminacijom računa za električnu energiju. Zahvaljuju Elektroprivredi Republike Srpske i očekuju da će projekat bit ispraćen do kraja, kvalitetno realizovan i isplati.

Prvi prozjumeri izabrani su na osnovu analiza Projektnog tima MH ERS koji je napravio kriterijume po kojima su birani krajnji kupci.

Prvi kriterijum prilikom odabira krajnjih kupaca bila je njihova mjesečna potrošnja, spram planirane godišnje proizvodnje fotonaponskog sistema, tako da su prvo odabrani krajnji kupci čija je mjesečna potrošnja između 350 kWh i 600 kWh. Nakon toga, utvrdilo se da se najveći broj ovakvih kupaca napaja sa TS Vinogradi 3.

Projektni tim je izvršio obilazak domaćinstava koji se napajaju sa ove trafo stanice. Kao eliminacioni kriterijum uzeto je posjedovanje građevinske dozvole za individualni objekat na kome se planira izgradnja fotonaponskog sistema, kao i orjentacija krova na tom individualnom objektu. Krajnji kupci čiji individualni objekti ne posjeduju krov, ili je isti okrenut u pravcu istok-zapad, su eliminisani.

error: Zabranjeno je kopiranje!