Pomoć u kući za siromašne i bolesne Trebinjce

09.03.2017.     Vijesti

Lica lošeg imovinskog i zdravstveng stanja imaće ubuduće pravo na pomoć u kući iz oblasti zanatskih i molerskih radova koju će pružati novoosnovano preduzeće „Radnik“.  Kako saznaje poslovni portal Hercegovinapress.com volonterski poslovi obavljaće se jednom nedeljno, a preduzeće će ostalim danima svoje usluge naplaćivati po povoljnim cijenama.

Foto: Ilustracija

Trenutno su zaposlena tri  radnika, a plan je da se broj zaposlenih povećava sa povećanjem obima posla.

„Iako računamo na neki grant iz budžeta, cilj je da preduzeće bude samoodrživo. Dinamika primanja zavisiće od dinamike radova, a procjena je da ćemo zaposliti 10 – 15  ljudi sa iskustvom u zanatskim i građevinskim poslovima, na početku po ugovoru, a kasnije ako bude uslova i na neodređeno vrijeme“, kaže direktor Lazar Prcović.

Preduzeće će se baviti  i pripremnim radovima na gradilištima, građevinskim instalacionim radovima, fasadnim i molerajskim radovima, ugradnjom stolarije, pomoćnim radnjama održavanja zgrada, djelatnosti čišćenja, ostale sitne popravke elektronskih uređaja i pokućanstva.

Oni su uputili javni poziv sviim pravnim subjektima koja imaju potrbu angažovanja trećih lica da im se obrate kako bi firma počela da funkcioniše i u praksi. Cilj je da ekstarni izvođači radova sa strane budu zamjenjeni domaćom radnom snagom.

Hercegovina press