Policija: Za tri dana evidentirano 120 prekršaja prekoračenja brzine

04.04.2018.     Vijesti
Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Trebinje i Policijska stanica Gacko su od 27. do 30. marta 2018. godine, realizovali regionalnu akciju u saobraćaju sa akcentom na brzinu kretanja vozila, kada je evidentirano 120 prekršaja prekoračenja brzine.

Regionalna akcija je zavedena s obzirom da je uočeno da je na teritorijama koje ove dvije Stanice pokrivaju došlo do pogoršanja u bezbjednosti saobraćaja. Naime, u prvoj polovini mjeseca marta, analize su pokazale da se ukupni broj saobraćajnih nezgoda povećao za 61,5% u odnosu na prvu polovinu mjeseca marta 2017. godine. Takođe, je uočeno da se u najvećem broju saobraćajnih nezgoda kao uzrok javlja brzina.
U toku akcije evidentiran je 91 prekršaj prekoračenja brzine, gdje su se vozači kretali brzinom koja je viša od 10 do 20 km/h, 19 vozača je evidentirano koji su se kretali brzinom koja je 20-30 km/h viša od dozvoljene i 10 prekršaja je evidentirano gdje su se vozači kretali brzinom koja je za 30 km/h viša od dozvoljene.
Policijska uprava Trebinje apeluje na sve učesnike u saobraćaju da se pridržavaju saobraćajnih propisa. S obzirom, da slijede ljepši vremenski uslovi neophodno je da se posebna pažnja obrati na pješake.
Hercegovina press