Pojačane kontrole na granici BIH i Crne Gore

14.04.2018.     Vijesti

MUP Crne Gore je pojačao patrole u selima koja gravitiraju prema granici sa BiH, posebno u rejonu između Pljevalja i Čajniča zbog sve većeg prisustva migranata na tom području, koji u očekivanju azila pokušavaju da nastave put ka zemljama EU.

Iz crnogorske policije tvrde da mnogi migranti ne čekaju okončanje postupka za azil koji su podnijeli u Crnoj Gori, već pokušavaju nezakonito da napuste teritoriju Crne Gore preko BiH, gdje ulaze u napuštene kuće mještana sela kroz koje prolaze.

Iz Uprave policije je rečeno da su njima prijavljena četiri takva slučaja provale u porodične kuće, u kojima u zimskom periodu niko ne živi, a koje gravitiraju ka putnom pravcu Pljevlja – Čajniče prema Graničnom prelazu Metaljka.

Mještanin sela Metaljka, kod Pljevalja, Slavko Tanasković rekao je crnogorkim medijima da je u posljednje vrijeme pored njihovih kuća prošlo oko 50 muškaraca migranata prema granici sa BiH.

Provale u napuštenim kućama su registrovane u selu Poblaće, Metaljka, Šula i Srdanov grob.

Sva lica koja zatekne granična policija BiH i Hrvatske u nezakonitom prelasku državne granice iz pravca Crne Gore prihvataju u skraćenom postupku na graničnim prelazima.

Lica koja ne traže azil prekršajno se procesuiraju, a po završenom postupku kod sudova za prekršaje smještaju u Prihvatilište za strance s ciljem utvrđivanja identiteta i njihovog prinudnog udaljenja iz Crne Gore.

U prihvatilištu za strance i Centru za prihvat u Spužu trenutno se nalazi 217 tražilaca azila.

Srna