Električna energija koja u ovoj godini bude proizvedena u protočnoj hidroelektrani /PHE/ „Čapljina“ tokom ove godine biće dijeljena u omjeru 50:50 odsto, čime će prvi put poslije petnaestak godina prvi kilovati iz ovog postrojenja biti dodijeljeni i Elektroprivredi Republike Srpske /ERS/, rekao je generalni direktor ovog preduzeća Luka Petrović.

ERS HEZHB sporazum.jpg

Petrović je istakao da će ugovorom između tri ugovorne strane – ERS, Hidroelektrana na Trebišnjici /HET/ i Elektroprivrede hrvatske zajednice Herceg Bosna, postrojenje u Čapljini biti angažovano i za potrebe ERS-a, što će imati pozitivan uticaj na elektroenergetski bilans Srpske.

On je pojasnio da se odredbama ugovora HET obavezao da osigura regulisano ispuštanje vode na profilu brane „Gorica“ hidroelektrane „Trebinje dva“, dok se mostarska elektroprivreda obavezala osigurati proizvodnju električne energije u pogonu „Čapljina“.

„Zaključenim ugovorom stvorene su pretpostavke da HET ostvari značajne dodatne prihode, što je od posebnog značaja u situaciji u kojoj je HE ‘Dubrovnik’ van pogona“, rekao je Petrović.

Prema njegovim riječima, kroz okvirni sporazum predviđena je saradnja ugovornih strana u pogledu zajedničkog pružanja usluga rezerve u elektroenergetskom sistemu, o čemu će u narednom periodu biti izrađen i poseban ugovor.

„Ovo je značajan dogovor, od koga će svi imati korist. Samo HET će na mjesečnom nivou imati dodatna 24 givat-časa električne energije“, rekao je Petrović.

phe capljina.jpg

Protočna hidroelektrana „Čapljina“ izgrađena je 1979. godine. Do 1992. godine  PHE „Čapljina“ je radila u sistemu HET-a, a od 1992. godine elektrana je u sistemu Elektroprivrede hrvatske zajednice Herceg Bosna iz Mostar.

Ona je reverzibilna pumpno-akumulaciona hidroelektrana koja koristi vode vlastitog slivnog područja i vode rijeke Trebišnjice.

U vrijeme kada je izgrađena bila je prva reverzibilna elektrana na prostoru bivše Jugoslavije. Ima dva agregata ukupne snage 420 megavata.

Srna