Peti Energetski samit u Neumu od 16. do 18. aprila – Fokus na tranziciji energetskog sektora

20.03.2019.     Energetika

Centralni događaj energetskog sektora u BiH, Energetski samit, peti put će biti održan u Neumu od 16. do 18. aprila ove godine. Vodeća tema petog Energetskog samita biće tranzicija energetskog sektora u BiH.

Predstavnici institucija vlasti, međunarodnih organizacija, potencijalni investitori i eksperti, diskutovaće o temama ključnim za razvoj energetskog sektora u BiH: reformi sistema poticaja za obnovljive izvore energije, potencijalu biomase, tržištu električne energije, energetskoj efikasnosti, perspektivi gasnog sektora, te ulozi medija i javnosti u ostvarivanju uspješne tranzicije energetskog sektora.

Kao i prethodnih godina, glavni razultat konferencije biće ekspertske preporuke koje će dati smjernice predstavnicima vlasti za kreiranje progresivne politike u energetskom sektoru.

Otvaranje i cjelokupan program prvog dana konferencije javnost će moći pratiti u živom prijenosu na zvaničnoj web stranici događaja – energetskisamit.ba putem USAID YouTube kanala.

Organizatori petog Energetskog samita su USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte „Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH“ i „Poticanje energetske efikasnosti u BiH“ i Ambasada Velike Britanije u BiH uz pokroviteljstvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Državne regulatorne komisije za električnu energiju, Regulatorne komisije za energiju u FBiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

ekapija bih