Perspektiva u uzgoju magaraca- kilogram sira i po 1.000 evra

17.12.2018.     Privreda

Poljoprivreda i prirodni resursi nažalost nisu ni 5 posto iskorišteni u BiH. Proizvodnja hrane može biti rješenje za otvaranje većeg broja radnih mjesta naročito za mlade. No, mnoge životinje koje su već odavnina poznate na našem području skoro da se malo ili nikako ne uzgajaju.

Takav primjer su magarci. Oni su bh. autohtona vrsta koji daju jedno od najljekovitijih mlijeka, potvrdili su  na Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

„Poređenja  radi pomenuću da u Italiji imamo 14 pasmina ili rasa, u Francuskoj 9 , u Hrvatskoj su registrovali tri.  Interesantno je da ako bi dali neku naučnu neku definiciju vjerovatno imamo, jednu do dvije autohtone pasmine. A magarac kao domaća životinja je jedna od 13 autohtonih domaćih životinja u BiH“, kaže prof. dr. Vedad Šakić, sa Veterinarskog fakulteta u Sarajevu.

Ono što je kamila za pustinju, magarac je za naša brdsko-planinska područja. Interesantno je da je njegovo mlijeko najljekovitije. Analize pokazuju da skoro pa identično majčinom. Posjeduje enzim lizozim koji se smatra tzv. antibiotikom tijela, ističu stručnjaci.

„I pored toga sastav proteinski je takav da podiže imunitet kod dojenčadi i također ima supstance koje utiče protiv alergija i povoljno na ljudski organizam“, izjavio je prof.dr. Muhamed Smajlović.

Na Veterinarskom fakultetu do sada nisu imali mnogo upita za analizu magarećeg mlijeka. Ističu da su susjedne zemlje već odavno prepoznale značaj većeg uzgoja ovih životinja .

„Znam da u Srbiji postoji farma za proizvodnju sira, čiji je kilogram košta 1.000 eura. Mislim da bi istraživanja na ovom području bila veoma interesantna i da nije dovoljno rađeno na ovom planu“, ističe Muhamed Smajlović.

Ovo je još jedna od ideja kako povećati ruralni razvoj i osigurati nova radna mjesta. Konačan je stav stručnjaka ovog fakulteta.

TV SA