Opština Bileća: Nabavka materijala i opreme

09.03.2017.     Tenderi

Foto: Ilustracija

Opština Bileća

Nabavka zamjenskih tonera za štampače i kopir aparat  (lot1),  kafe,čaja i šećera  (lot2),  sokova i pića  (lot3), kancelarijskog materijala (lot4), kancelarijskog papira (lot5) i sredstava za održavanje higijene (lot6) za potrebe Opštinske uprave Bileća.

Oglas objavljen 09.3.2017. – važi do 20.3.2017. godine

(PDV)