Odrzana osnivačka Skupština Udruženja proizvodjača nevesinjskog krompira

16.03.2017.     Privreda

 

 

U Nevesinju je danas održana Osnivačka skupština Udruženja proizvođača nevesinjskog krompira što je preduslov za pokretanje procedure zaštite i registracije proizvoda sa prepoznatljivom oznakom.

Za predsjednika Skupštine jednoglasno je izabran Veso Radić, a Udruženje će zastupati i predstavljati Miloš Kravić.

Nevesinje poljoprivreda

Imenovani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora i usvojen Statut Udruženja.

Kao glavni cilj Udruženja naznačena je zaštita nevesinjskog krompira kao proizvoda prepoznatljivog geografskog porijekla. Udruženje će provoditi i druge aktivnosti koje mogu doprinijeti većoj tržišnoj vrijednosti nevesinjskog krompira koji na ovom području ima višedecenijsku tradiju proizvodnje.

Načelnik opštine Milenko Avdalović ranije je najavio da će troškove registracije Udruženja finansirati Opština i da će pomoć u postupku zaštite nevesinjskog krompira zatražiti od Regionalne agencije za razvoj Hercegovine.

Hercegovina press