Od prvog januara novčana naknada za parove koji stupaju u brak a stariji su od 38 godina

19.12.2018.     Vijesti

Grad Trebinje donio je odluku o dodjeli podsticajnih sredstava za lica koja stupaju u brak, a starija su od 38 godina. Odluka će početi da se primjenjuje od 1. januara 2019. godine.

Prema donesenoj odluci pravo na finasijsku pomoć imaju lica koja su državljani Republike Srpske, sa prebivalištem u Trebinju u proteklih godinu dana,  prvi put stupaju u bračnu zajednicu, i u momentu sklapanja braka navršili su 38 godina.

Ako su oba bračna partnera nezaposlena ostvaruju pravo na naknadu od 11.700 KM na godišnjem nivou, odnosno 650 maraka mjesečno koje će se redovno isplaćivati korisniku prava na tekući račun u periodu od 18 mjeseci od ostvarenja prava.

Ukoliko mjesečna primanja bračnih partnera ne prelaze 800 KM na mjesečnom nivou, oni će od Grada primati naknadu od 350 KM na mjesečnom nivou, godinu i po dana, odnosno 6,300 KM ukupno.

Ukoliko su primanja vjenčanih partnera viša od 800 KM mjesečno, ostvarivaće pravo na naknadu od 200 KM 18 mjeseci od stupanja u brak, odnosno 3.600 KM ukupno.

Zahtijev za naknadu po ovom osnovu podnosi se Odjeljenju za društvene djelatnosti Grada Trebinja.

Odluka će se primjenjivati od 1. januara 2019.godine.

VIŠE U ODLUCI

Hercegovina press