Od 1. januara novi uslovi za penziju

26.12.2017.     Vijesti

Od 1. januara naredne godine u Republici Srpskoj biće povećana granica godina života za ostvarivanje prava na penziju i to za osam, odnosno četiri mjeseca.

Prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS, žena sa najmanje 15 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 64 godine i četiri mjeseca života.
Osiguranik s 40 godina penzijskog staža ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 57 godina i osam mjeseci života.
Također, žena sa 35 godina staža osiguranja ima pravo na starosnu penziju kad navrši u 2018. godini 55 godina i osam mjeseci života, saopšteno je iz Fonda PIO RS.
Zakonom u RS je propisano da se do ispunjenja gornje granice uslova za starosnu penziju dolazi postepeno, prenosi Faktor.