Objavljen poziv za zapošljavanje ciljnih kategorija u privredi RS – Na raspolaganju 5 mil KM

10.04.2019.     Privreda

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje Program zapošljavanja i samozapošljavanja ciljnih kategorija u privredi u 2019. godini, čija je ukupna vrijednost 5.002.478 KM, a koji finasira Zavod.

Programom je predviđeno zapošljavanje i samozapošljavanje 1.225 lica iz ciljne grupe Programa, koja aktivno traže zaposlenje i prijavljena su na evidenciju kako slijedi: lica starija od 40 godina, žene žrtve porodičnog nasilja i ratne torture, štićenici domova koji su završili školovanje, žene u ruralnim sredinama i lica koja se nalaze na evidenciji duže od šest mjeseci.

Detalje pogledajte OVDE

ekapija