Objavljen međunarodni tender za gradnju i finansiranje HE Dabar – vrijedan 366 miliona KM

18.01.2019.     Energetika Tenderi

Hidroelektrana Dabar objavila je međunarodni  tender za izgradnju i finansiranje   svih objekata kako bi elektrana bila puštena u rad.  Javni poziv odnosi se na  izgradnju i finansiranje brane Pošćenje i akumulacije Nevesinje, nasipa Grebak i Vranjača, vodostana i cjevovoda pod pritiskom, mašinske zgrade i razvodnog postrojenja vrijedan 366 miliona KM.

 

Planirani period izgradnje je naredne četiri godine.

Firma koja bude izabrana za najpovoljnijeg ponuđača  radiće na projektovanju, proizvodnji, isporuci, instalaciji, ispitivanju i puštanju u pogon kompletne opreme neophodne za pretvaranje raspoložive energije vode u električnu energiju.

Gradiće se i kanal kroz Dabarsko polje, kao i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje sa izradom nedostajuće projektne dokumentacije i dalekovod 220 kV.

Finansiranje se odnosi i na izgradnju dovodnog tunela sa ulaznom građevinom i pristupnim tunelima, izradu nedostajuće tehničke dokumentacije, stručni nadzor nad izgradnjom objekata, eksproprijaciju i izradu svih potrebnih studija i izrada/dopuna nekompletne projektne dokumentacije.

Rok za prijem ponuda je 1. mart 2019. godine.

HE Dabar jedna je od tri u sistemu Gornji Horizonti, uz HE Nevesinje i HE Bileća.

Hercegovina press

error: Zabranjeno je kopiranje!