Obavještenje za javnost – REERS poništio dozvolu „Ilomskoj“

17.03.2017.     Vijesti

Obavještenje o razmatranju Zahtjeva za izdavanje, odnosno produženje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“

OBAVJEŠTENjE ZA JAVNOST

Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je, dana 16.03.2017. godine, održala 39. redovnu sjednicu, sa dnevnim redom koji je blagovremeno objavljen prilikom zakazivanja ove redovne sjednice.
U okviru tačke 3. dnevnog reda ove redovne sjednice razmotren je Zahtjev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“ na rijeci Ilomskoj.
Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je u postupku po Zahtjevu za izdavanje, odnosno produženje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“ na rijeci Ilomskoj, instalisane snage 4,8 MW, broj 177/16 od 20.12.2016. godine, privrednog društva „ELING MHE“ d.o.o. Teslić, pribavila pravosnažnu presudu Okružnog suda u Banjoj Luci broj 11 0 U 016452 15 U od 02.03.2016. godine. Ovom presudom je poništeno Rješenje Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Banja Luka broj 15.04-96-18/15 od 19.03.2015. godine kojim je izdata ekološka dozvola za ovo proizvodno postrojenje.
Imajući u vidu da je pravosnažnom presudom nadležnog suda poništena ekološka dozvola za ovo proizvodno postrojenje, Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske je na ovoj redovnoj sjednici, jednoglasno, donijela sljedeće odluke:
– Rješenje o odbijanju Zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“ na rijeci Ilomskoj broj 177/16 od 20.12.2016. godine, privrednog društva „ELING MHE“ d.o.o. Teslić, kao neosnovanog.
– Zaključak o pokretanju postupka poništavanja, po službenoj dužnosti, Rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj 01-213-23/14/R-105-65 od 31.03.2015. godine o izdavanju dozvole za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“ na rijeci Ilomska, izdate privrednom društvu „ELING MHE“ d.o.o. Teslić.
– Zaključak o pokretanju postupka poništavanja, po službenoj dužnosti, Rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj 01-252-12/14/R-105-66 od 31.03.2015. godine o izdavanju sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Ilomska“, izdatog privrednom društvu „ELING MHE“ d.o.o. Teslić.
– Zaključak o pokretanju postupka poništavanja, po službenoj dužnosti, Rješenja Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske broj 01-245-7/14/R-106-75 od 23. aprila 2015. godine o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Ilomska“, izdatog privrednom društvu „ELING MHE“ d.o.o. Teslić.
– Nacrt rješenja o poništavanju Rješenja broj 01-213-23/14/R-105-65 od 31.03.2015. godine, kojim je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti proizvodnje električne energije u Maloj hidroelektrani „Ilomska“ na rijeci Ilomskoj, privrednom društvu „ELING MHE“ d.o.o. Teslić.
– Nacrt rješenja o poništavanju Rješenja o izdavanju Sertifikata za proizvodno postrojenje Mala hidroelektrana „Ilomska“, kojim se potvrđuje da proizvodi električnu energiju koristeći energiju vodotoka rijeke Ilomske, kao obnovljivi izvor energije, broj 01-252-12/14/R-105-66 od 31.03.2015. godine.
– Nacrt rješenja o poništavanju Rješenja o odobravanju prava na podsticaj za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u proizvodnom postrojenju Mala hidroelektrana „Ilomska“ na rijeci Ilomskoj, broj 01-245-7/14/R-106-75 od 23.04.2015. godine.
Nacrti naprijed navedenih rješenja stavljeni su na raspolaganje javnosti u prostorijama Regulatorne komisije, na oglasnoj tabli, i internet stranici Regulatorne komisije: www.reers.ba, a u cilju pribavljanja komentara na nacrte rješenja.
Zainteresovana lica mogu dostaviti komentare na nacrte rješenja, u pisanoj formi, na adresu Regulatorne komisije. Komentari u pisanoj formi moraju biti potpisani, u protivnom Regulatorna komisija nije obavezna da ih razmatra.
Status umješača u naprijed navedenim postupcima Regulatorna komisija može odobriti pravnom ili fizičkom licu koje na adresu Regulatorne komisije podnese zahtjev za sticanje statusa umješača u pisanoj formi najkasnije do 23.03.2017. godine. Lice koje želi steći status umješača treba da dokaže da ima poseban (vlastiti, direktan) interes u postupku i da raspolaže podacima, činjenicama ili dokazima od značaja za donošenje konačne odluke.
Komentari zainteresovanih lica na nacrte rješenja, u pisanoj formi, mogu se dostaviti, putem pošte, na adresu: Regulatorna komisija za energetiku Republike Srpske, Ulica Kraljice Jelene Anžujske broj 7, 89101 Trebinje, faksom na broj 059-272-430 ili na elektronsku adresu: „regulator@reers.ba“, najkasnije do 23.03.2017. godine.

Predsjednik

Vladislav Vladičić