Nova Vlada spremna za reorganizaciju ERS

17.12.2018.     Energetika

Ova Vlada Republike Srpske planira da uvede novi sistem fiskalizacije, da ponovo oporezuje dividendu, da se brže i jeftinije zadužuje, reorganizuje Elektroprivredu RS, spoji Komisiju za hartije od vrijednosti sa agencijama za bankarstvo i osiguranje, te da omogući nagrađivanje radnika kroz učešće u vlasništvu preduzeća.

„Mješoviti holding ERS mora da unificira i optimizira svoje radne procese i svoju makro i unutrašnju organizaciju. To će biti prioritet kako bi ERS prilagodio svoj rad novim zahtjevima tržišta i kako bi se reorganizovao“, naglasio je Višković.