Nova banka dokapitalizovana sa 20 miliona KM

14.07.2021.     Privreda
Emisijom 20 miliona akcija Nova banka Banjaluka povećala je svoj osnovni kapital sa 164,6 na 184,6 mil KM.
Kao osnovni cilj emisije akcije u Novoj banci navode jačanje kapitalne baze, odnosno povećanje osnovnog kapitala.
Na 31. emisiju akcija su se, kako navode, odlučili zbog obezbjeđenja dugoročne stabilnosti imajući u vidu efekat koji je izmjena zakonske regulative o upravljanju kreditnim rizikom i utvrđivanju očekivanih kreditnih gubitaka imala na njegovo smanjenje početkom prošle godine.
Jedan od razloga su i potencijalni negativni uticaji usljed COVID krize na rezultat banke.
– Povećanjem osnovnog kapitala dobija se dugoročan i stabilan izvor finansiranja koji će biti adekvatna podloga za planirani trend kretanja bilansnih pozicija, što je primarni razlog ponude – istakli su u Novoj banci.
Naglasili su da će sredstva prikupljena emisijom akcija Banka koristiti da poboljša finansijski položaj u pogledu dugoročnih izvora finansiranja.
– Očekivani pozitivni efekti emisije akcija se odnose na učvršćivanje tržišne pozicije Banke, samim tim doprinijeće daljem jačanju Banke, te će imati i uticaj na prikupljanje novih depozita i povećanje broja klijenata – dodali su u Novoj banci.
Podsjetimo, nedavno je stoodstotni vlasnik Nove banke postalo preduzeće MG Mind iz Mrkonjić Grada u vlasništvu Mladena Milanovića Kaje.

ekapija bih

error: Zabranjeno je kopiranje!