NEVESINJE: Usvojen budžet od 8.313.613 KM

29.12.2017.     Vijesti

Na današnjoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje odbornici su većinom glasova usvojili konačnu verziju budžeta za 2018. godinu prema kojoj su prihodi i rashodi projektovani na iznos od 8.313.613 KM. Posljednje ovogodišnje zasjedanje proteklo je u širokim diskusijama i oprečnim stavovima vlasti i opozicije.

U uvodnom izlaganju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije Zorka Umićević podsjetila je da je nakon usvojenog Nacrta budžeta o najvažnijem opštinskom dokumentu provedena javna rasprava, a dobivena je i saglasnost Ministarstva finansija RS. Prema njenim riječima, u odnosu na Nacrt budžeta, smanjeni su rashodi za plate funkcionera i odborničke naknade, troškovi telefona i naknade političkim partijama i ta sredstva su usmjerena u budžetsku rezervu i pojedine grantove.

Tokom odborničke diskusije vlast i opozicija ponovili su ranije oprečne stavove vezane za budžet.

Odbornici SDS-a su poručili da je budžet potrošački i predizborni. Kritikovali su kreditno zaduženje, a ukazivali su i da je došlo do smanjenja investicija iz izvornih prihoda. Prigovorili su i da je došlo do povećanja rashoda kod većine budžetskih korisnika.

Iz SNSD-a su uzvratili da planirani budžet pokazuje organizovanost i društvenu odgovornost vladajuće koalicije. Naglasili su da je Nevesinje trenutno veliko gradilište i da su za narednu godinu planirane rekordne kapitalne investicije. Odbacili su i tvrdnje opozicije da Vlada RS ne pomaže dovoljno opštinu.

Iz Socijalističke partije su poručili da je budžet realan i pravedan. Smatraju da nije bitno ko je pokrenuo incijative, ako je rezultat ušteda u budžetu i pravednija raspodjela prihoda.

Načelnik opštine Milenko Avdalović rekao je da prilikom izrade Prijedloga budžeta nije bilo politikanstva i da je urađen po mjeri svih budžetskih korisnika. On je izrazio očekivanje da će planirane investicije u narednoj godini potpuno promijeniti sliku grada.

Amandman SDS-a kojim je traženo više sredstava za Udruženje „Osmjeh više“ nije dobio potreban broj glasova, mada je skupštinaska većina poručila da će podržati višečlane porodice.Nisu prihvaćeni ni amandmani PDP-a vezani za omladinsku politiku i idejno rješenje tunela na Grepku, ali je naknadnim pojašnjenjem zaključeno da je to tehničko pitanje koje će biti riješeno od nadležnih službi.

Nakon dvočasovne diskusije odbornici su većinom glasova usvojili budžet za narednu godinu, a potom i Odluku o izvršenju budžeta.

 

Na današnjem zasjedanju usvojena je nova Odluka o visini plata funkcionera opštinske uprave koja za četiri funkcionera predviđa platu nižu za 10% u odnosu na raniju odluku.

U raspravi po ovoj tački dnevnog reda najglasniji je bio odbornik SRS Darko Marić, dok su SDS i PDP obrazložili da je ovo tema za skupštinsku većinu, a ne za opoziciju. Odbornici SNSD-a su istakli da će novom odlukom biti ušteđeno oko 60.000 KM koje će biti usmjerene u korisnije svrhe.

Na današnjoj sjednici smanjen je i iznos odborničkog dodatka za 10%.

U preostalom dijelu zasjedanja nešto veću pažnju odbornika izazvala je Odluka o mjesnim zajednicama na području opštine Nevesinje. Učesnici u diskusiji su ukazivali da birački spisak nije usklađen sa teritorijalnom podjelom pojedninih mjesnih zajednica .

Većinom glasova usvojen je Godišnji plan utroška namjenskih sredstava od naknada po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata za 2018. godinu prema kojem je iznos od 132.230 KM namijenjen za program sanacije lokalnih puteva, usluge zimske službe, asfaltiranje puta u Grabovici i sufinansiranje projekta „Jačanje uloge MZ u BiH“. PDP-a je kritikovao predloženi plan smatrajući da Luka i Pridvorci trebaju dobiti dio sredstva jer se najviše šume siječe na njihovom području.

Na današnjem zasjedanju odbornici su usvojili Statutarnu odluku o utvrđivanju simbola opštine Nevesinje i Program rada Opštinskog parlamenta za 2018. godinu. Poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti na području opštine Nevesinje za narednu godinu iznosiće 0,17 % što je na nivou iz 2017. godine. Utvrđena je i visina vrijednosti nepokretnosti po zonama na teritoriji opštine.

Na današnjoj sjednici donesene su odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Doma zdravlja i Centra za informisanje i kulturu, te utvđeni kriteriji i imenovane komisije za izbor.

 

Izvor: Radio Nevesinje